Nghệ An: Dừng bổ nhiệm chức phó phòng trong cơ quan nhà nước

27/09/2017 19:08

Việc dừng bổ nhiệm cấp phó phòng nhằm chuẩn bị cho công tác tinh gọn bộ máy, giảm cấp phó.

nghệ an: dừng bổ nhiệm chức phó phòng trong cơ quan nhà nước

Việc dừng bổ nhiệm cấp phó phòng nhằm chuẩn bị cho công tác tinh gọn bộ máy, giảm cấp phó. (Ảnh minh họa)

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường vừa ký văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành, thị và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh dừng bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng và cấp tương đương. Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh Bộ Nội vụ đang dự thảo trình Chính phủ ban hành một số văn bản quy định về tinh gọn bộ máy, giảm cấp phó trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, trong công văn số 7096/UBND-TH Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu không bổ nhiệm thêm phó phòng ở các phòng có từ 5-10 biên chế đã có 1 phó phòng. Không bổ nhiệm thêm phó phòng đối với các phòng có trên 10 biên chế đã có 2 phó phòng. Văn bản chỉ đạo này có hiệu lực kể từ ngày 15/9 cho tới khi Chính phủ và các bộ, ngành ban hành quy định mới.

Văn Thanh