Chiều 27/5, UBND phường Trường Thi lập đoàn kiểm tra, xử lý hàng loạt các quán bia vi phạm quy định về phòng chống dịch.
Chiều 27/5, UBND phường Trường Thi lập đoàn kiểm tra, xử lý hàng loạt các quán bia vi phạm quy định về phòng chống dịch.
Văn Thanh