Quán Chiến Diệp bên bờ hồ Goong còn kê bàn ghế khắp nơi, lấn cả vào Công viên Nguyễn Tất Thành để khách ngồi uống bia. Chủ quán không tổ chức thực hiện giãn cách cho khách.
Quán Chiến Diệp bên bờ hồ Goong còn kê bàn ghế khắp nơi, lấn cả vào Công viên Nguyễn Tất Thành để khách ngồi uống bia. Chủ quán không tổ chức thực hiện giãn cách cho khách.
Văn Thanh