Mỗi cơ sở vi phạm sẽ bị lập biên bản, mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, kiến nghị thành phố mở đợt kiểm tra trên tất cả các phường xã.
Mỗi cơ sở vi phạm sẽ bị lập biên bản, mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, kiến nghị thành phố mở đợt kiểm tra trên tất cả các phường xã.
Văn Thanh