Nghệ An: Lập khống hồ sơ rút 1, 5 tỷ đồng ngân sách

25/08/2018 09:24

Từ năm 2013 - 2017 kế toán Trường THCS Nghi Vạn đã chi sai lương, phụ cấp cho giáo viên 1,5 tỷ đồng

nghệ an: lập khống hồ sơ rút 1, 5 tỷ đồng ngân sách

Kế toán Trường THCS Nghi Vạn lập khống hồ sơ rút 1, 5 tỷ đồng ngân sách nhà nước

Sáng 25/8, bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: Sau khi phát hiện sai phạm ở trường THCS Nghi Vạn, quan điểm của UBND huyện là sẽ xử lý nghiêm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Hiện, UBND huyện đã lập đoàn thanh tra, tập trung truy thu hết số tiền sai phạm và giao các phòng, ban liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Đồng thời, đối với Trường THCS Nghi Vạn, UBND huyện sẽ tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ và các giáo viên liên quan.

“Sau khi làm rõ sai phạm, UBND huyện sẽ họp hội đồng kỷ luật, ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Đặc biệt đối với kế toán Trường THCS Nghi Vạn, UBND huyện sẽ đề nghị buộc cho thôi việc, bởi đây không phải lần đầu tiên bà Nga lập khống hồ sơ để rút tiền ngân sách nhà nước mà sự việc đã xảy ra từ năm 2013- 2017. Sau khi có kết luận của đoàn thanh tra, 20 giáo viên, thủ quỹ, kế toán đã nộp lại đủ số tiền sai phạm nên UBND huyện quyết định không đề nghị khởi tố hình sự”, bà Tuyết nói.

Trước đó, Đoàn thanh tra huyện Nghi Lộc qua kiểm tra việc chi trả lương và các loại phụ cấp cho cán bộ giáo viên giai đoạn 2015 – 2017 đã phát hiện vi phạm trong việc tính lương và chuyển thanh toán lương của Trường THCS Nghi Vạn cho một số giáo viên và nhân viên trong trường. Sau khi phát hiện sai phạm, đoàn thanh tra tiếp tục mở rộng thanh tra năm 2013- 2014. Theo đó, từ năm 2013- 2017, bà Vương Thị Nga, kế toán Trường THCS Nghi Vạn đã chi sai lương, phụ cấp cho các bộ, giáo viên hơn 1.5 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2013 - 8/2017, bà Nga đã tính sai lương cho giáo viên, chênh lệch giữa tổng tiền lương thực nhận  lớn hơn 440 triệu đồng so với quy định. Từ năm 2013 – 8/2017, bà Nga đã cố tình lập khống cột tổng các khoản phải chi trả cho cán bộ giáo viên để Kho bạc huyện Nghi Lộc cho phép rút dự toán cao hơn so với thực tế phải chi trả 1,107 tỷ đồng, rồi dùng số tiền chênh lệch này dùng cho mục đích cá nhân.

Đối với số tiền 1,107 tỷ đồng lập khống từ năm 2013- 3/2014, phần chênh lệch dự toán và thực tế chi trả cho giáo viên, bà Lê Thị Tư thủ quỹ trường đã trực tiếp rút 415 triệu đồng tiền mặt rồi chia đôi cho kế toán mỗi người 207 triệu đồng. Còn từ tháng 4 đến tháng 8/2017, 692 triệu đồng chênh lệch bà Nga đã chuyển vào tài khoản cá nhân.

Theo tìm hiểu của PV, từ năm 2015 – 2017, Trường THCS Nghi Vạn đã lập tổng quỹ lương cao hơn so với thực tế đăng ký quỹ lương đầu năm , làm căn cứ xây dựng dự toán đầu năm, số tiền chênh lệch giữa dự toán UBND huyện Nghi Lộc phân bổ cho trường cao hơn thực tế 542 triệu đồng, chiếm 3,59% tổng dự toán được giao.

Sau khi có kết luận của Đoàn thanh tra huyện, 20 cán bộ, giáo viên trường THCS Nghi Vạn đã tự nguyện nộp lại 342/ 440 triệu đồng hưởng thừa lương. Số tiền chi trả thừa còn lại hơn 90 triệu đồng UBND huyện Nghi Lộc không thu hồi vì tổng số 15 giáo viên nhận thừa khoản tiền này đã về hưu hoặc chuyển công tác. Còn đối với số tiền sai phạm của thủ quỹ, kế toán, sau khi có kết luận thanh tra, thủ quỹ nhà trường đã nộp đủ số tiền 207 triệu đồng vi phạm, kế toán đã nộp đủ 900 triệu đồng. Tổng số tiền thu hồi hơn 1,450 tỷ.

>>> Xem thêm video: Khai quật mộ nữ kế toán 6 năm để tìm nguyên nhân cái chết

Thủy Tiên