Khi được hỏi thì họ đều khẳng định đã biết tỉnh ban hành lệnh cách ly xã hội toàn TP Vinh theo Chỉ thị 16 nhưng họ không nghĩ đi ra ngoài tập thể dục cũng bị phạt. (H.Bắc)
Khi được hỏi thì họ đều khẳng định đã biết tỉnh ban hành lệnh cách ly xã hội toàn TP Vinh theo Chỉ thị 16 nhưng họ không nghĩ đi ra ngoài tập thể dục cũng bị phạt. (H.Bắc)
Văn Thanh