Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ở tất cả các địa phương của tỉnh Nghệ An: từ thành thị đến nông thôn; từ đồng bằng cho đến đồng bào miền núi xa xôi đều tràn ngập cờ hoa.
Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ở tất cả các địa phương của tỉnh Nghệ An: từ thành thị đến nông thôn; từ đồng bằng cho đến đồng bào miền núi xa xôi đều tràn ngập cờ hoa.
Nhóm tác giả