Tại huyện Diễn Châu, bên cạnh cờ hoa, người dân còn làm những đèn trang trí rất đẹp và lung linh
Tại huyện Diễn Châu, bên cạnh cờ hoa, người dân còn làm những đèn trang trí rất đẹp và lung linh
Nhóm tác giả