Trong khi đó, tại huyện Nghĩa Đàn, cấp ủy và chính quyền địa phương cũng đã hoàn thành việc treo cờ và băng rôn chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Trong khi đó, tại huyện Nghĩa Đàn, cấp ủy và chính quyền địa phương cũng đã hoàn thành việc treo cờ và băng rôn chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Nhóm tác giả