Nghề Đăng kiểm ra đời từ bao giờ?

23/04/2014 16:03

Hai từ "đăng kiểm" có lẽ quá quen thuộc với mỗi người trong xã hội hiện đại, tuy nhiên ít người biết nghề đăng kiểm có từ đâu và vì sao lại xuất hiện.