Nghị định 40 khắc phục bất cập trong nhập khẩu phế liệu

18/12/2019 11:44

Nghị định 40 của Chính phủ đã khắc phục được những bất cập trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

nghị định 40 khắc phục bất cập trong nhập khẩu phế liệu
Nghị định 40 của Chính phủ đã khắc phục được những bất cập trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Thống kê của Tổng Cục Hải quan tới đầu tháng 12 cho biết: So với số liệu đầu 2019 khoảng gần 24.000 container lưu giữ tại cảng, gồm cả các container tồn đọng trên 90 ngày, đến nay số lượng container tồn đọng tại cảng biển khai báo là phế liệu và hàng đã qua sử dụng nhập khẩu còn chưa tới 10 nghìn container, giảm trên 50%.

Trước đó, liên quan tới công tác quản lý đối với phế liệu nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà nhận định: Nghị định 40 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1/7 đã khắc phục được những bất cập trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Đặc biệt, đối với nhựa phế liệu, nghị định 40 quy định chặt chẽ hơn, đó là chỉ được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa.

Theo quy định mới, phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan quản lý cửa khẩu nhập hoặc cơ quan hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu (cơ sở sản xuất); được lựa chọn địa điểm kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu tại cửa khẩu nhập hoặc tại cơ quan hải quan nơi có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu hoặc tại cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu.

Phế liệu nhập khẩu chỉ được phép dỡ xuống cảng khi đáp ứng các yêu cầu sau: Tổ chức, cá nhân nhận hàng trên Bản lược khi hàng hóa (E-Manifest) có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực và còn khối lượng phế liệu nhập khẩu;

Tổ chức, cá nhân nhận hàng trên E-Manifest có Văn bản xác nhận đã ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu đối với phế liệu ghi trên E-Manifest theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 57 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện trên trước khi cho phép dỡ phế liệu xuống cảng.

Trong thời gian qua, các cơ quan của Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Tài chính, GTVT… cũng đã chủ động vào cuộc, ngăn chặn từ xa, kiên quyết không cho phép dỡ hàng tại cảng với các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu.

Hoàng Ngân