Nghị định mới của Chính phủ về quản lý đường thuỷ nội địa

23/08/2022 12:06

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, có hiệu lực từ ngày 1/11/2022.

nghị định mới của chính phủ về quản lý đường thuỷ nội địa

Theo Nghị định 54/2022/NĐ-CP, từ ngày 1/11/2022, điều chỉnh thẩm quyền quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu. Ảnh: minh họa

Theo quy định mới, cảng vụ thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa (trừ bến khách ngang sông), khu neo đậu đã được công bố, cấp phép hoạt động trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu có vùng đất, vùng nước vừa trên đường thủy nội địa quốc gia và đường thủy nội địa địa phương; Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trong vùng nước cảng biển được Bộ GTVT giao.

Cảng vụ thuộc sở GTVT hoặc cơ quan, đơn vị được UBND cấp tỉnh giao thực hiện tại địa phương chưa có tổ chức cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc sở GTVT thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa (trừ bến khách ngang sông), khu neo đậu đã được công bố, cấp phép hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trong vùng nước cảng biển thuộc địa giới hành chính của địa phương được Bộ GTVT giao; Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo quy định được Bộ trưởng Bộ GTVT phân cấp theo quy định.

Nghị định số 54/2022/NĐ-CP cũng bãi bỏ khoản 2 Điều 11 Nghị định số 79/2016/NĐ-CP.

Hiện khoản 2 Điều 11 Nghị định 78 quy định, trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa phải có 1 bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác của cơ sở đào tạo. Như vậy từ 1/11/2022, không cần các loại giấy tờ này khi nộp hồ sơ.

Kỳ Nam