Nghỉ lễ 2/9: Lịch chính thức, điểm vui chơi, du lịch