Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2023: Người lao động nghỉ 5 ngày liên tiếp

30/01/2023 09:15

Năm nay, dịp nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương trùng với nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp.

nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương 2023: người lao động nghỉ 5 ngày liên tiếp

Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Năm nay, dịp nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương trùng với nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục.

Theo quy định tại Điều 112, Bộ Luật Lao động năm 2019, ngày Quốc tế lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 30/4; ngày Quốc tế lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 1/5; ngày giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Năm 2023, người lao động, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức ngoài được nghỉ 03 ngày nêu trên còn được nghỉ bù thêm 2 ngày do Giỗ Tổ Hùng Vương (29/4) và ngày Giải phóng miền Nam 30/4 rơi vào thứ bảy, chủ nhật.

Như vậy, năm nay, người lao động sẽ được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, ngày Quốc tế lao động từ ngày 29/4 tới hết ngày 3/5, tổng là 5 ngày nghỉ liên tục.

Những ai có lịch làm việc vào thứ bảy thì chỉ nghỉ bù 01 ngày (2/5/2023) và quay lại làm việc vào ngày 3/5 (Thứ tư).

Ngọc Châu