Nghi máy đo tốc độ không chính xác, hỏi ai?

11/10/2017 13:45

Việc quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng CSGT được quy định rất chặt chẽ ...

nghi máy đo tốc độ không chính xác, hỏi ai?

Ảnh minh họa: Nguồn: Thanh niên

Hỏi: Thời gian qua, trên mạng xã hội, một số lái xe phản ánh việc họ nghi ngờ độ chính xác của máy đo tốc độ của lực lượng CSGT. Xin hỏi, việc quản lý, sử dụng máy đo tốc độ được thực hiện như thế nào? Nếu nghi ngờ kết quả thì khiếu nại đến đâu?

Trả lời: Theo quy định, cán bộ, chiến sỹ được giao nhiệm vụ sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 165/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trong đó, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chỉ được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính khi bảo đảm các điều kiện như: Được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phải được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo đúng quy định của pháp luật; Thu thập theo đúng quy trình, thủ tục...

Như vậy việc quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng CSGT được quy định rất chặt chẽ nhằm đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

Trường hợp người vi phạm thắc mắc kết quả đo tốc độ của CSGT  không chính xác, việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo đúng Luật Khiếu nại, Thông tư 68/2013/TT-BCA, Thông tư 11/2015 của Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong CAND. Theo đó, khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an cấp nào thì cán bộ xử lý đề xuất Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công an cấp đó thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cục CSGT (Bộ Công an)