Nghị sỹ Ai Cập ủng hộ việc thành lập "NATO Ả Rập"

23/05/2017 05:41

Theo nghị sỹ Ismail, Ai Cập biết rõ đặc thù nền chính trị Mỹ, tổng thống có thể thay đổi...

nghị sỹ ai cập ủng hộ việc thành lập "nato Ả rập"

Tổng thống Ai Cập Abedl Fattah as-Sisi (bên phải) và ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm Ả Rập Xê-út. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đến thủ đô Riyadh.

Tại hội nghị thượng đỉnh mới đây, quốc vương nói rằng chuyến thăm và gặp gỡ với Tổng thống Mỹ sẽ ghi nhận một liên minh chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Ông Trump tuyên bố rằng Washington mong muốn tạo ra một "liên minh các quốc gia" chống chủ nghĩa khủng bố.

Thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia của Quốc hội Ai Cập, nghị sỹ Ahmed Ismail nói với Sputnik rằng Riyadh quyết định sự cân bằng lực lượng tương lai trong khu vực và tổng thống Ai Cập Abdel as-Sisi đến đó chính vì lý do này.

"Vai trò chính của Ai Cập là phục hồi cán cân lực lượng trong khu vực Trung Đông và bảo vệ các nước vùng Vịnh trước các mối đe dọa bên ngoài. Đồng thời, Ai Cập không tin vào các bảo đảm của phía Mỹ".

"Tổng thống Abedl Fattah as-Sisi và chính phủ Ai Cập khẳng định cần có một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria, chứ không phải một cuộc chiến tranh."

Đưa ra vấn đề thành lập một "NATO Ả Rập", Ai Cập sẽ tham gia thành phần liên minh này, nhưng phản đối cuộc đối đầu với Syria. Ở Syria, chỉ có thể chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố mà thôi.

Tại cuộc gặp cũng đã thảo luận các vấn đề vùng ảnh hưởng và chiến lược tiếp theo trong khu vực, vì vậy Ai Cập cần phải tham dự, ông Ahmed Ismail cho biết.

Về Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ai Cập biết rõ đặc thù nền chính trị Mỹ, ở đó con người và tổng thống có thể thay đổi, nhưng chính trị và các mục tiêu vẫn như cũ.

Theo nghị sỹ Ahmed Ismail, tổng thống A.As Sisi biết điều đó và sẽ hành động vì lợi ích quốc gia.

VIDEO XEM THÊM:

Hòa Bình (theo Sputnik)