Nghiêm cấm ép học sinh đi học thêm

19/11/2014 07:33

Sở GD&ĐT TP HCM vừa đề nghị hiệu trưởng các trường THPT nắm kỹ các quy định của Bộ GD&ĐT để quản lý, giám sát cũng như nhắc nhở, phổ biến cho lực lượng giáo viên tại cơ sở...

nghiêm cấm ép học sinh đi học thêm

Theo đó, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp giáo viên ép học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo, nếu các cá nhân là giáo viên hoặc người dạy kèm cho HS theo yêu cầu của cha mẹ học sinh phải báo cáo bằng văn bản với thủ trưởng đơn vị (với cơ sở giáo dục công lập), đồng thời phải báo cáo và cam kết với UBND phường, xã, thị trấn nơi đặt điểm dạy kèm, thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy kèm.

V.A