Nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội

15/02/2016 20:59

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức không xử dụng xe công vụ, không đi lễ hội trong giờ hành chính

Nghiêm cấm sử dụng xe công đi lễ hội 1

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ công chức không được đi lễ hội trong giờ hành chính (Trong ảnh: du khách đi lễ chùa Bái Đính, Ninh Bình ngày mùng 5 Tết)

Công điện yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 833/VPCP-TH ngày 3/2/2016, về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, khẩn trương đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống; tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo chương trình công tác đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động. Khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. 

Công điện cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các địa phương và các lực lượng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện. Đôn đốc thực hiện nghiêm Công điện số 242/CĐ-TTg ngày 5/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chấn chỉnh tình trạng "xe dù, bến cóc" trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Công điện số 04/CĐ-UBATGTQG ngày 10/2/2016 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày cao điểm sau Tết và mùa lễ hội.

Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh chính trị; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm, các thành phố lớn. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu giao thông, có sử dụng rượu bia, chở quá số người quy định...

Thiện Anh