Thứ Ba, 28/01/2020 05:35:52 Hotline: 0901 514 799

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình ban quản lý khai thác cảng biển

25/09/2018 06:32

Đây là một trong những nội dung tại Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc...

Keyword đầu tiên có dấu

Bốc xếp hàng tại cảng Hải Phòng - Ảnh minh họa: Tạ Tôn

Theo thông báo kết luận, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND TP Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển các bến cảng còn lại (sau các bến số 3, 4 được quy hoạch để thực hiện di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu của Công ty CP Cảng Hải Phòng) của Khu bến cảng Lạch Huyện đảm bảo Quy hoạch có tầm nhìn, định hướng tốt, có tính kết nối các phương thức vận tải trong khu vực; hài hòa với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng chung và đáp ứng việc tiếp nhận tàu cỡ lớn.

Thủ tướng Chính phủ thống nhất với đề nghị của UBND TP Hải Phòng về chủ trương đầu tư các bến cảng số 3, 4 Khu bến cảng Lạch Huyện của Công ty CP Cảng Hải Phòng để phục vụ việc di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu; đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH của TP Hải Phòng. Bộ KH&ĐT cập nhật, hoàn thiện lại nội dung báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3 và số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính và TN&MT, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất các mô hình ban quản lý khai thác cảng biển theo hướng không phát sinh tổ chức, bộ máy mới, trong đó có hình thức thí điểm giao Ban quản lý Khu kinh tế ven biển thực hiện chức năng quản lý đầu tư xây dựng và phát triển các khu bến cảng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, áp dụng thống nhất đối với Khu bến cảng Lạch Huyện, TP Hải Phòng và Khu bến cảng Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên cơ sở mô hình ban quản lý khai thác cảng biển, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định việc đầu tư các bến cảng còn lại thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện.

T.Vy