Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện

23/10/2021 15:18

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến Lạch Huyện phải căn cứ tình hình thực tế và quy hoạch liên quan.

Đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến Lạch Huyện, Hải Phòng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND TP.Hải Phòng và các cơ quan liên quan căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình triển khai các bến cảng, khả năng đầu tư mở rộng luồng để quyết định theo thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến Lạch Huyện.

nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến cảng lạch huyện

Hai bến khởi động tại Lạch Huyện đã đưa vào hoạt động, còn lại các bến số 3, 4, 5, 6 đang được các chủ đầu tư xúc tiến thủ tục liên quan, dự kiến khởi công vào cuối năm 2021 - Ảnh minh họa

Trước đó, tháng 4/2021, Cục Hàng hải VN phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, báo cáo Bộ GTVT phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với nhiều thay đổi.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Lạch Huyện sẽ đóng vai trò là cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế với năng lực tiếp nhận tàu container sức chở từ 6.000 - 18.000 TEU, tàu tổng hợp, hàng rời đến 100.000 tấn, tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn và tàu khách đến 225.000 GT.

Cụ thể, theo quy hoạch hiện tại (tại quyết định số 2973 được Bộ GTVT phê duyệt năm 2014), đến năm 2025, cụm cảng Lạch Huyện sẽ có 6 bến container, 3 bến tổng hợp. Năm 2030 sẽ có 16 bến container với tổng chiều dài 6.000m, 7 bến tổng hợp có tổng chiều dài 1.750m, khả năng tiếp nhận tàu container đến 8.000 Teu, tàu tổng hợp đến 100.000 DWT.

Tuy nhiên, tại dự thảo quy hoạch điều chỉnh, đơn vị tư vấn và Cục Hàng hải đề xuất, đến năm 2025, số bến container tại Lạch Huyện dự kiến từ 5 - 6 bến và 2 bến tổng hợp. Năm 2030 sẽ có 10 - 12 bến container với chiều dài từ 4.200 - 5.100m, 3 bến tổng hợp tổng chiều dài 1.000m, năng lực tiếp nhận tàu container đến 12.000 Teu và tàu tổng hợp đến 100.000 DWT.

Con số 23 bến container và tổng hợp tại Lạch Huyện vào năm 2030 được điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 13 - 15 bến ở cùng thời điểm. Đặc biệt, trước xu thế gia tăng kích cỡ của đội tàu container thế giới, quy mô bến tại Lạch Huyện cũng được điều chỉnh tăng từ 750m lên 950m/cảng.

Bên cạnh việc điều chỉnh về năng lực tiếp nhận tàu, quy mô, số lượng bến cảng, đơn vị tư vấn cũng đề xuất phân lại khu chức năng tại Lạch Huyện.

Nếu quy hoạch trước đây, các bến phục vụ tàu tổng hợp và tàu container được sắp xếp trong cùng một khu bến thì quy hoạch điều chỉnh bổ sung khu vực thượng lưu bến 1 (tính đến bến phà Gót hiện tại) và khu vực đảo Cái Tráp.

Khu bến container sẽ nằm tại vị trí từ bến số 1 hiện hữu ra phía ngoài biển để đáp ứng vai trò là cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế. Khu bến tổng hợp (kết hợp bến khách quốc tế khi có nhu cầu) được ấn định từ thượng lưu bến số 1 đến vị trí di dời phà Gót.

Nam Khánh