Theo các nhà khảo cổ học, châu Phi là một trong những nơi con người xuất hiện lần đầu tiên nên không có gì lạ khi Châu Phi có nhiều phong tục, nghi thức cổ xưa, truyền thống và đầy huyền bí.
Theo các nhà khảo cổ học, châu Phi là một trong những nơi con người xuất hiện lần đầu tiên nên không có gì lạ khi Châu Phi có nhiều phong tục, nghi thức cổ xưa, truyền thống và đầy huyền bí.
Hàn Ly (Theo unusualplaces)