Làng cổ Hoàng Lăng nằm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, được xây dựng từ thời nhà Minh, đến nay đã có hơn 500 năm lịch sử.
Làng cổ Hoàng Lăng nằm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, được xây dựng từ thời nhà Minh, đến nay đã có hơn 500 năm lịch sử.
Phan Hằng ( Theo QQ )