2. Những chiếc cối xay gió này trở nên nổi tiếng nhiều hơn sau khi cuốn tiểu thuyết Đôn Kihôtê (Don Quixote) được nhiều người yêu thích trên toàn thế giới.
2. Những chiếc cối xay gió này trở nên nổi tiếng nhiều hơn sau khi cuốn tiểu thuyết Đôn Kihôtê (Don Quixote) được nhiều người yêu thích trên toàn thế giới.
Phan Hằng (Theo All-andorra)