Ngồi nhà nộp hồ sơ xin cấp GPLX quốc tế

26/05/2016 14:49

Từ ngày 25/5/2016, người có nhu cầu cấp GPLX quốc tế có thể đăng ký, khai báo trên trang thông tin điện tử.

Ngồi nhà nộp hồ sơ xin cấp GPLX quốc tế 1

Từ 15 giờ ngày 25/5/2016, người có nhu cầu cấp GPLX quốc tế đã có thể đăng ký, khai báo trên trang thông tin điện tử

Thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT, giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020, sau quá trình nghiên cứu, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công mức độ 4 cấp GPLX quốc tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang hoàn thành các thủ tục để chính thức bấm nút khai trương dịch vụ này.

Theo thông tin mới nhất, từ 15 giờ ngày 25/5/2016, người có nhu cầu cấp GPLX quốc tế đã có thể đăng ký, khai báo trên trang thông tin điện tử: www.drvn.gov.vn và www.dichvucong.gplx.gov.vn:8000. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, quy trình đăng ký dịch vụ công mức độ 4 cấp GPLX quốc tế gồm 4 bước như sau:

Bước 1: Khai báo thông tin hồ sơ trực tuyến và đăng ký địa chỉ nhận chuyển phát sau khi có kết quả GPLX quốc tế;

Bước 2: Thực hiện thanh toán trực tuyến phí và lệ phí qua công thanh toán trực tuyến thành công;

Bước 3: Nhận kết quả thông báo kết quả xác nhận hồ sơ qua địa chỉ hòm thư đã đăng ký;

Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được nhận kết quả chuyển phát GPLX quốc tế tại địa chỉ đã đăng ký.

Để thực hiện quy trình này, cán bộ nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra sơ bộ hồ sơ, thông báo lại cho người dân kết quả qua hộp thư điện tử để được trả GPLX quốc tế tại địa chỉ đã đăng ký. Khi vào trang thông tin điện tử này, người dân sẽ được hướng dẫn cách thức đăng ký, khai báo thông tin.

Điều kiện để người có nhu cầu thực hiện dịch vụ công mức độ 4 cấp GPLX quốc tế gồm: Có GPLX bằng vật liệu PET còn giá trị sử dụng và có trong cơ sở dữ liệu GPLX toàn quốc; Chuẩn bị file dữ liệu gồm: ảnh chụp mặt trước GPLX PET, ảnh chụp Hộ chiếu (trang có ảnh và nơi sinh) và ảnh chân dung có nền xanh hoặc trắng; Có tài khoản ngân hàng để thanh toán trực tuyến.

Cần phân biệt rõ là việc cấp đổi ở mức độ 4 chỉ thực hiện đối với GPLX quốc tế, không áp dụng với GPLX thông thường. Lý do bởi đối với GPLX thông thường, người muốn cấp, đổi vẫn phải có mặt ở cơ sở cấp đổi để xác thực tình trạng sức khoẻ (có bị cụt chân, cụt tay hay không). Còn khi cấp, đổi GPLX quốc tế, người lái xe vẫn phải kèm theo GPLX nội địa. GPLX nội địa chính là cơ sở dữ liệu để đảm bảo cho GPLX quốc tế. Vì thế, khi cần cấp đổi sáng GPLX quốc tế thì người lái xe không cần thiết phải đến cơ sở cấp đổi nữa. 

Tiến Mạnh