Ngưng cấp phép hoạt động dịch vụ logistics 100% vốn nước ngoài

23/08/2014 11:27

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc rà soát hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ logistics của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

TIN LIÊN QUAN


 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU


Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại. Theo đó, thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm các dịch vụ: Nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, giao hàng… để hưởng thù lao.

Trong khi chờ hướng dẫn về hoạt động dịch vụ này, các cơ quan thẩm tra cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với thương nhân theo Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm việc rà soát hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ logistics của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đỗ Loan