1. Ngăn chặn hormone hạnh phúc: Kích thích ham muốn và đạt cực khoái có thể giúp giải phóng các hormone hạnh phúc (endorphin) trong cơ thể. Những hóa chất này có tác dụng giảm đau và cải thiện tâm trạng. Nếu bạn ngừng quan hệ tình dục trong một thời gian dài, bạn có thể bỏ lỡ những lợi ích sức khỏe và tinh thần tuyệt vời ấy.
1. Ngăn chặn hormone hạnh phúc: Kích thích ham muốn và đạt cực khoái có thể giúp giải phóng các hormone hạnh phúc (endorphin) trong cơ thể. Những hóa chất này có tác dụng giảm đau và cải thiện tâm trạng. Nếu bạn ngừng quan hệ tình dục trong một thời gian dài, bạn có thể bỏ lỡ những lợi ích sức khỏe và tinh thần tuyệt vời ấy.
Linh Trang (Theo Livestrong)