Người chết vẫn được lĩnh trợ cấp?

29/08/2017 18:45

Hàng loạt đối tượng người có công, bảo trợ xã hội dù đã chết vẫn được lập danh sách khống, lĩnh tiền.

Người chết vẫn được lĩnh trợ cấp? 1

Kết luận Thanh tra chỉ rõ sai phạm của UBND xã Tân Phúc

Tìm hiểu được biết, từ năm 2014 đến tháng 9.2016, bình quân hàng tháng xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) có 44 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người có công, 283 người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Trong 3 năm (2014-2016), tổng kinh phí được cấp về xã cho các đối tượng chính sách là 2,91 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong đó có đối tượng thuộc diện người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nuôi trẻ mồ côi (trên 16 tuổi) đã hết hạn tiêu chuẩn, hoặc đã chết nhưng vẫn được lập danh sách hưởng trợ cấp hàng chục triệu đồng.

Ông Đỗ Văn Đức - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lang Chánh cho biết sai phạm trong chi trả chế độ ở xã Tân Phúc là có và sự việc đã được UBND huyện thanh tra, làm rõ đồng thời truy thu nộp lại ngân sách nhà nước 67,66 triệu đồng.

Tại kết luận số 337/KL-UBND của UBND huyện Lang Chánh nêu rõ, căn cứ báo cáo kết quả thanh tra số 02/BC-Ttr, Chủ tịch huyện Lang Chánh kết luận nhiều sai phạm thuộc cán bộ chính sách, cán bộ chi trả xã Tân Phúc. Việc lập hồ sơ, thủ tục thực hiện chi trả chế độ chưa kịp thời. Trong đó, chế độ mai táng phí, có đối tượng đã chết từ năm 2009, nhưng mãi đến năm 2014 mới được nhận.

Đặc biệt, có 3 trường hợp thuộc đối tượng người có công đã chết, nhưng xã đã không cắt giảm vẫn đưa vào danh sách lĩnh tiền trợ cấp với số tiền sai phạm gần 18 triệu đồng.

Thống kê trong toàn xã Tân Phúc có tới 11 trường hợp đối tượng thuộc chế độ bảo trợ xã hội đã hết tiêu chuẩn hoặc đã chết, nhưng vẫn lập danh sách lĩnh tiền hàng năm, sai phạm lên tới gần 21 triệu đồng. Có 3 trường hợp nhận nuôi trẻ mồ côi đã quá 16 tuổi, nhưng vẫn liệt kê vào danh sách nhận trợ cấp, sai phạm lên tới 28,8 triệu đồng. Từ những sai phạm chi trả trái quy định, sai đối tượng, UBND huyện Lang Chánh đã yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước 67,66 triệu đồng.

Ông Phạm Đăng Lực, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh yêu cầu UBND xã Tân Phúc phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm quản lý nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm đối với cán bộ chính sách, cán bộ chi trả. Khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế trong thời gian qua.

Truyền hình giao thông:

Phúc Tuấn