3. Nước tiểu có màu vàng: Khi cơ thể không khỏe hoặc không uống đủ nước, nước tiểu ngay lập tức có dấu hiệu và màu sắc bất thường. Theo Mayo Clinic, màu nước tiểu có từ màu vàng nhạt đến màu hổ phách đậm là dấu hiệu của một sức khỏe hoàn toàn bình thường.
3. Nước tiểu có màu vàng: Khi cơ thể không khỏe hoặc không uống đủ nước, nước tiểu ngay lập tức có dấu hiệu và màu sắc bất thường. Theo Mayo Clinic, màu nước tiểu có từ màu vàng nhạt đến màu hổ phách đậm là dấu hiệu của một sức khỏe hoàn toàn bình thường.
Linh Trang (Theo Littlethings)