5. Phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn: Chu kỳ không đều là dấu hiệu cho thấy nồng độ hormone và các chức năng khác của cơ thể có thể mất cân bằng. Mạng lưới Sức khỏe Phụ nữ giải thích rằng, một chu kỳ kéo dàu từ 21 đến 36 ngày là bình thường, ngắn hay dài hơn bạn cần kiểm tra tình hình sức khỏe cụ thể.
5. Phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn: Chu kỳ không đều là dấu hiệu cho thấy nồng độ hormone và các chức năng khác của cơ thể có thể mất cân bằng. Mạng lưới Sức khỏe Phụ nữ giải thích rằng, một chu kỳ kéo dàu từ 21 đến 36 ngày là bình thường, ngắn hay dài hơn bạn cần kiểm tra tình hình sức khỏe cụ thể.
Linh Trang (Theo Littlethings)