6. Da mịn, mềm mại, đều màu: Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể và nó có thể tiết lộ tình trạng sức khỏe của mỗi người.
6. Da mịn, mềm mại, đều màu: Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể và nó có thể tiết lộ tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Linh Trang (Theo Littlethings)