10. Ít khi quên, mất tập trung: Thường xuyên quên quên nhớ nhớ có thể là dấu hiệu đầu tiên của một số bệnh liên quan đến hệ thần kinh và não bộ.
10. Ít khi quên, mất tập trung: Thường xuyên quên quên nhớ nhớ có thể là dấu hiệu đầu tiên của một số bệnh liên quan đến hệ thần kinh và não bộ.
Linh Trang (Theo Littlethings)