Người có công với cách mạng được ưu tiên phục vụ tại cảng hàng không

26/12/2014 14:24

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Chỉ thị bổ sung đối tượng người có công với cách mạng vào danh sách hành khách được ưu tiên phục vụ tại các cảng hàng không.

Người có công với cách mạng được ưu tiên phục vụ tại cảng hàng không 1
Việc bổ sung người có công với cách mạng vào đối tượng khách hàng được ưu tiên phục vụ tại cảng hàng không phù hợp với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của người VN

Chỉ thị nêu rõ, hiện nay các hãng hàng không khai thác tại Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp cảng hàng không áp dụng chế đ ưu tiên làm thủ tục hàng không (check in) tại các quầy riêng, lối đi riêng để vào làm thủ tục soi chiếu an ninh và lên tàu ay cho các đi tượng là khách hạng thương gia, Sky boss… tại các cảng hàng không Việt Nam. Điều này phù hợp với tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ vận tải hàng không trên thế giới.

Nhằm tôn vinh và tri ân những người có công với cách mạng, nâng cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của người VN, Bộ trưng Đinh La Thăng yêu cầu doanh nghiệp cảng hàng không, các hãng hàng không khai thác tại Việt Nam bổ sung các đi tưng hành khách là người có công với cách mạng (được nêu rõ tại khoản 1 Điều 2 của Pháp lệnh 26/2005 quy đnh ưu đãi ngưi có đông với cách mạng và Pháp lệnh số 4/2012 bổ sung một số điều của Pháp lệnh số 26/2005) vào đi tưng khách được phục vụ ưu tiên. 

Các hãng hàng không có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình của mình đ đảm bảo việc phục vụ các đi tưng hành khách là người có công với cách mạng; Thông báo công khai, đy đủ cho hành khách về đi tưng đưc ưu tiên phục vụ tại cảng hàng không.

Tổng công ty Cảng hàng không VN phối hợp với các hãng hàng không triển khai các biển chỉ dẫn tại các khu vực làm thủ tục hàng không phù hợp với hạ tầng cơ sở của từng cảng hàng không và quán triệt đến các nhân viên hàng không nội dụng của Chỉ thị.

T.B