Người có trách nhiệm trả lời về vết nứt cao tốc Nội Bài-Lào Cai

29/09/2014 07:25

Toàn bộ quy trình từ khảo sát, thiết kế, đến thi công cao tốc Nội Bài - Lào Cai đều đúng tiêu chuẩn. Điều này đã được các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng và các chuyên gia đầu ngành kiểm tra xác thực.