Người dân bỏ làm nông nghiệp, 10 năm nữa TP.HCM chỉ còn 1 huyện?

30/11/2019 16:56

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, sau năm 2030, có lẽ chỉ còn Cần Giờ vẫn là huyện, 4 huyện còn lại phải có lộ trình để lên quận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên bế mạc

Ngày 30/11, trong buổi làm việc thứ 2 của hội nghị Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề tương lai phát triển của 5 huyện thuộc TP.HCM. Đến năm 2030, các huyện hầu hết không còn làm nông nghiệp thì sẽ như thế nào?

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay, huyện Củ Chi có diện tích 43.000 ha, trong đó đất nông nghiệp 14.000 ha, chiếm 32%, nhưng theo dự báo đến năm 2025 chỉ còn 4% hộ dân làm nông nghiệp.

Tại huyện Hóc Môn, diện tích đất là gần 11.000 ha, trong đó đất nông nghiệp 2.200 ha, chiếm 21%, nhưng theo dự báo đến năm 2025 chỉ còn 0,6% hộ dân, đến năm 2030 còn hơn 600 người làm nông nghiệp.

“Vậy lúc đó sao gọi là huyện được? Vì huyện là nông thôn, nông thôn thì phải có nông nghiệp”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Tương tự, huyện Bình Chánh có diện tích đất 25.000 ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 7.900 ha - chiếm 31%, dự báo đến năm 2025 còn 0,4% hộ làm nông nghiệp. Huyện Nhà Bè có diện tích hơn 10.000 ha, trong đó, đất nông nghiệp còn 350 ha, chiếm 3%, đến năm 2025 chỉ có 109 hộ làm nông nghiệp, chiếm tỉ lệ 0,1%.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định, huyện Củ Chi và các huyện khác có đất vốn được giao làm nông nghiệp nhưng không làm nông nghiệp. Vậy đất này người dân làm gì? Người dân sẽ chuyển đổi và đang chuyển đổi. Bởi người dân không có nhu cầu làm nông nghiệp, trong khi chờ quy hoạch không được nên xảy ra nguy cơ chuyển đổi đất bất hợp pháp. Do đó, TP cần phải quy hoạch chuyển thành đất đô thị. Thực hiện việc này, nhà nước sẽ thu được tiền, còn người dân được chuyển đổi đất hợp pháp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị từ đây đến hết tháng 12/2019, lãnh đạo các huyện cần ngồi lại với các sở Nông nghiệp, sở Công thương, sở Kế hoạch - Đầu tư định hướng trong 10 năm tới chọn kinh tế nào là trọng tâm, khi nào đủ điều kiện lên quận.

“Như vậy sau năm 2030, có lẽ chỉ còn Cần Giờ chắc chắn vẫn là huyện, còn 4 huyện còn lại sẽ phải tính và nếu thấy cần thiết thì phải có lộ trình 10 năm để huyện thành quận”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Minh Châu