Người dân cả nước bất bình về hành động ngang ngược của Trung Quốc

20/05/2014 11:55

Nhân dân cả nước rất bất bình về việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan nước sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là đánh giá trong báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước QH.