Người dân chính thức được giảm giá điện từ tháng 4/2020

12/04/2020 18:13

Bộ Công thương cho biết, Chính phủ đã đồng ý với các đề xuất của Bộ về việc giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng 4,5,6...

Người dân chính thức được giảm giá điện từ tháng 4/2020 1
Bộ Công thương cho biết, Chính phủ đã đồng ý với các đề xuất của Bộ về việc giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng 4,5,6...

Theo đó, mức giảm được áp theo hai hình thức là giảm giá điện và giảm tiền điện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch Covid-19.

Cụ thể, về việc giảm giá điện: Với khách hàng sản xuất và kinh doanh, giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và qui định giá bán điện (Quyết định số 648/QĐ-BCT).

Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% so với đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng).

Đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: Điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ nay xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.

Về việc giảm tiền điện: Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 sẽ giảm 20% tiền điện.

Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn và các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Bộ Công thương cho biết, ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 6.100 tỷ đồng, các hộ sinh hoạt được hỗ trợ giảm khoảng 2.900 tỷ đồng, các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm khoảng 1.800 tỷ đồng. EVN giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch Covid khoảng 100 tỷ đồng.

Theo đó, việc giảm tiền điện và giảm giá điện sẽ được áp dụng từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020 theo đúng theo kỳ ghi chỉ số của đơn vị điện lực tại công tơ điện của khách hàng.

Do vậy, đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện khách hàng sử dụng trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

Hồng Hạnh