Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay với mức nhiệt thấp nhất chỉ khoảng 12-14 độ C.
Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay với mức nhiệt thấp nhất chỉ khoảng 12-14 độ C.
Biển Ngọc