Những cơn gió mạnh thổi qua khiến người dân có thể cảm nhận rõ cái lạnh tê tái.
Những cơn gió mạnh thổi qua khiến người dân có thể cảm nhận rõ cái lạnh tê tái.
Biển Ngọc