"Dù trời tạnh ráo nhưng tôi vẫn mặc thêm áo mưa để cản gió và chỉ cởi ra lúc ăn trưa", anh Hùng cho hay.
"Dù trời tạnh ráo nhưng tôi vẫn mặc thêm áo mưa để cản gió và chỉ cởi ra lúc ăn trưa", anh Hùng cho hay.
Biển Ngọc