Người dân Indonesia gom tiền xu "trả nợ" cho Thủ tướng Australia

15:44, 24/02/2015

Người biểu tình Indonesia tập hợp tiền xu để hoàn lại cho Thủ tướng Australia Tony Abbott.

H.N