Người dân tiếp tục được giảm giá điện trong 3 tháng cuối năm

18/12/2020 11:44

Trong đợt giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 này, khách hàng dùng điện sinh hoạt được giảm 10% trong 3 tháng 10,11,12/2020.

người dân tiếp tục được giảm giá điện trong 3 tháng cuối năm

Người dân sẽ được giảm giá điện cho kỳ tính tiền điện tháng 10,11,12/2020.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát thông báo về phương án thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 đợt 2.

Theo đó, thời gian giảm tiền điện trong 3 tháng (gồm các kỳ hóa đơn tháng 10,11,12/2020). Hoá đơn hỗ trợ giảm giá điện được lập trong tháng 12/2020. Trường hợp, hoá đơn tiền điện tháng 12/2020 của khách hàng chưa được phát hành thì tiền hoàn hỗ trợ giá điện được hoàn trả trong hoá đơn tiền điện tháng 12/2020.

Trường hợp, hoá đơn tiền điện tháng 12/2020 đã được phát hành thì được hoàn trả vào kỳ hoá đơn tiền điện tiếp theo…

Số tiền điện được giảm theo kỳ tính hóa đơn điện tháng 10,11 cũng sẽ được hoàn trả trong trong hoá đơn tiền điện tháng 12/2020 này.

Cụ thể, sẽ giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Đối với khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng có kho chứa hàng hoá trong quá trình lưu thông được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho ngành sản xuất.

Bên cạnh đó, việc giảm tiền điện (giá trị trước thuế) sẽ được áp dụng trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện.

Trong đó, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid -19.

Đồng thời, giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid -19.

Tuy nhiên, không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo tại Văn bản số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/ 2020.

“Các đơn vị bán lẻ điện nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại dịch vụ, sinh hoạt lập hồ sơ giảm giá bán điện cho khách hàng để gửi các công ty điện lực. Thời gian gửi hồ sơ trước ngày 25/12. Hết thời hạn hỗ trợ giảm giá, giá điện quay về mức giá thông thường”, EVN thông tin.

Trong năm 2020, EVN triển khai 2 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng giá trị dự kiến trên 12.300 tỷ đồng với tổng thời gian giảm lên tới 6 tháng, đợt 1 hơn 9.300 tỷ đồng đã được giảm trực tiếp cho khách hàng trong kỳ hóa đơn từ tháng 4 đến tháng 6, đợt 2 với dự kiến số tiền giảm lên trên 3.000 tỷ đồng.

Hồng Hạnh