Người dân tố cáo, Chủ tịch huyện bị kiểm điểm

11/03/2019 09:07

Từ tố cáo của công dân về việc cho thuê đất và giao đất trên địa bàn, Chủ tịch huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) bị kiểm điểm

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Khu vực đất gây bức xúc, khiến người dân có tố cáo. Ảnh: CTV

Ngày 10/3, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã có thông báo về kết quả giải quyết nội dung tố cáo của công dân ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp các Sở, ngành có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lê Phong, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với ông Trần Minh Cảnh, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc và ông Hồ Song Toàn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Đồng thời, kiểm điểm vai trò trách nhiệm đối với UBND thị trấn Sông Đốc (giai đoạn 2005 - 2018) trong việc không lập phương án giao đất hoặc cho thuê theo quy định.

Kiểm điểm vai trò trách nhiệm đối với lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trần Văn Thời (giai đoạn 2014 – 2018) trong việc tham mưu cho UBND huyện Trần Văn Thời chỉ đạo UBND TT Sông Đốc lập phương án giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định.

Kiểm điểm vai trò trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Trần Văn Thời trong việc tổ chức kiểm kê xác minh nguồn gốc đất không đúng quy định; áp dụng sai chính sách trong tính toán bồi thường, hỗ trợ;… Kiểm điểm trách nhiệm các thành viên Tổ thẩm định phương án vì có sai sót trong việc thẩm định dẫn đến bồi thường, hỗ trợ sai cho hộ dân với số tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Trước đó, một công dân ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về việc khi giao đất cho hộ dân, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc chưa lập phương án giao đất, cho thuê đất theo tinh thần Nghị định 181/2004 và Thông tư số 04/2005.

G.M