Người dân TP.HCM có thể làm thủ tục hành chính qua bưu điện

08/01/2018 21:54

Người dân có thể gửi hồ sơ, nhận kết quả ở những nơi mình muốn, không cần đến cơ quan công quyền.

người dân tp.hcm có thể làm thủ tục hành chính qua bưu điện
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết hợp tác.

Tối 8/1, UBND TPHCM và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện để triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính và phát trả kết quả tại nhà dân, trụ sở doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP HCM. 

Trong năm 2018, các sở, ngành đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; Bưu điện TP HCM thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính và phát trả kết quả tại nhà dân, trụ sở doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP. Đồng thời, TP HCM mở rộng tiếp nhận hồ sơ hành chính tại tất cả các điểm giao dịch của bưu điện (bưu cục và bưu điện văn hóa xã). Căn cứ vào danh mục hồ sơ được tiếp nhận và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, Bưu điện TP HCM triển khai tiếp nhận hồ sơ tại tất cả các bưu cục, bưu điện văn hóa xã.

Hiện nay, Bưu điện TP HCM đã phối hợp với 16 sở, ngành, 24 UBND quận, huyện, BHXH TP HCM, Công an TP HCM, công an 24 quận, huyện, 5 chi cục để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu.  

Số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tăng mạnh qua hàng năm, từ 6.500 hồ sơ vào năm 2012 đã tăng lên gần 3 triệu hồ sơ vào năm 2017. Ngoài ra, hàng năm, 80.000 hồ sơ kết quả khám chữa bệnh của người dân trong toàn quốc đến TP HCM khám chữa bệnh cũng được nhận tại nhà.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, mỗi ngày, các cơ quan của TP nhận khoảng 5.000 hồ sơ hành chính. Mục đích của việc ký kết nhằm giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện để người dân có thể gửi hồ sơ, nhận kết quả ở địa chỉ mình muốn, không cần đến cơ quan công quyền, góp phần giảm áp lực cho cơ quan công vụ, hạn chế tình trạng cán bộ nhũng nhiễu người dân, ngăn ngừa tiêu cực.

Đ.L