Người dân vẫn chen nhau tới lễ hội, mặc khuyến cáo về virus Corona

18:59, 31/01/2020

Tại chùa Tam Chúc, hàng vạn người dân vẫn tới đây trẩy hội, thậm chí không đeo khẩu trang dù có nhiều khuyến cáo về dịch bệnh do virus Corona.

Hoàng Việt - Nguyễn Hoàn