Người dạy thuyền trưởng phải có bằng cao hơn hạng được dạy

04/12/2014 17:23

 Từ 1/1/2017, các cơ sở dạy nghề thuyền viên đường thủy buộc phải áp dụng giáo trình giảng dạy do Cục Đường thủy nội địa VN ban hành. 

Người dạy thuyền trưởng phải có bằng cao hơn hạng được dạy 1
Siết chặt quản lý đào tạo thuyền viên là giải pháp nâng chất lượng thuyền viên.

Cụ thể, giáo viên dạy thực hành thuyền trưởng, máy trưởng phải có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (gọi tắt là bằng) thuyền trưởng, máy trưởng cao hơn ít nhất 1 hạng so với hạng bằng được phân công giảng dạy. Riêng đối với giáo viên dạy thực hành bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng Nhất phải có bằng cùng loại hạng Nhất và đảm nhiệm chức danh thực tế từ 3 năm trở lên.

Thông tư cũng quy định khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy phương tiện thủy phải đáp ứng các tiêu chuẩn: có vùng nước được lắp đặt báo hiệu, có báo hiệu giao thông để phục vụ các tình huống, có đủ phương tiện thực hành theo đúng hạng đào tạo… Cơ sở dạy nghề được phân thành 4 loại: đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng đến hạng Nhất, đến hạng Nhì, đến hạng Ba, đến hạng Tư và chứng chỉ chuyên môn.

Năm 2015-1016, các cơ sở dạy nghề có thể tự tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình đào tạo hoặc giáo trình do Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) VN ban hành, nhưng từ 1/1/2017, các cơ sở buộc phải áp dụng giáo trình giảng dạy do Cục ĐTNĐ VN ban hành. 

Cục trưởng Cục ĐTNĐ VN cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đào tạo từ hạng Ba trở lên trên phạm vi toàn quốc. Giám đốc Sở GTVT cấp chứng nhận cho cơ sở dạy nghề hạng Tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương.

Hồng Xiêm