Ngày 20/6, nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội được dự báo 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Ngày 20/6, nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội được dự báo 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Phùng Đô,Biển Ngọc