Người đi trên dây thép cao 18m trong lễ hội chào năm mới

13:53, 19/02/2015

Người đi trên dây thép ở độ cao 18m, một tiết mục đặc sắc trong lễ hội River Hongbao tối qua.

H.N