Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động thanh, kiểm tra

29/07/2021 14:21

Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu Tổng cục và Cục chuyên ngành chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Thanh tra Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ và các Cục quản lý chuyên ngành tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động thanh, kiểm tra 1

Thanh tra giao thông Cục Quản lý Đường bộ III kiểm tra xe quá tải trên địa bàn - Ảnh minh họa

Bộ GTVT đánh giá, thời gian qua, dù còn khó khăn về lực lượng, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác và ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Tổng cục Đường bộ VN và các Cục quản lý chuyên ngành đã thanh tra, kiểm tra chuyên ngành cơ bản đạt hiệu quả. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ GTVT.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho hay, qua sơ kết 6 tháng đầu năm công tác thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Đường bộ và các Cục quản lý chuyên ngành cho thấy còn một số hạn chế liên quan đến việc triển khai kế hoạch thanh tra, chất lượng kết luận thanh tra, xử lý vi phạm.

Để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên tăng cường chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra.

"Tiếp tục bố trí biên chế, kinh phí cho công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Rà soát, nghiên cứu phân công đầu mối thống nhất giúp Tổng cục trưởng và Cục trưởng trong công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu tổ chức thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền và tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra", Bộ GTVT yêu cầu.

Bộ GTVT cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong 6 tháng cuối năm, xác định các phương án ưu tiên thực hiện cho phù hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2021. Hạn chế việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, trường hợp đề nghị điều chỉnh thì phải có cơ sở và căn cứ cụ thể để báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT theo quy định.

"Phải tổ chức khảo sát kỹ để xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vấn đề nổi cộm, tránh dàn trải. Bên cạnh đó đảm bảo kết luận thanh tra có đủ nội dung, đúng hình thức theo quy định. Ngoài việc phát hiện, xử lý vi phạm, tập trung phát hiện bất cập về thể chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung", Bộ GTVT yêu cầu.

Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ GTVT tham mưu Bộ GTVT tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra theo Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trần Duy