Người được giới thiệu ứng cử Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn

20/04/2016 18:26

Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu ứng cử Bí thư TƯ Đoàn khóa X (2012-2017) thay thế ông Nguyễn Đắc Vinh.

người được giới thiệu ứng cử bí thư thứ nhất t.Ư Đoàn

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng được giới thiệu ứng cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã thông qua tờ trình nhân sự do Bộ Chính trị giới thiệu ông Lê Quốc Phong ứng cử vị trí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Chiều 20/4, tại đại hội Ban thường vụ TƯ Đoàn, lần thứ 14 (khóa 10) diễn ra phiên hội nghị chuyển giao lãnh đạo, kiện toàn chức danh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Ông Lê Quốc Phong được 100% đại biểu có mặt đồng ý giới thiệu để Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn bầu Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn vào ngày mai, 21/4.

Trước đó, theo phân công của Bộ chính trị, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư TƯ Đoàn khóa 10 được điều chuyển giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tại hội nghị này, Ban thường vụ đã biểu quyết để ông Nguyễn Đắc Vinh rút khỏi Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, thôi chức danh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và giới thiệu để ông Lê Quốc Phong thay thế.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, dân tộc Kinh, quê quán Hà Nội, trình độ chuyên môn: thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị: cao cấp. Trước khi được giới thiệu ứng cử Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, ông Lê Quốc Phong là Bí thư T.Ư Đoàn, ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên VN khóa VIII, thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM.

Tại đại hội Đảng 12 diễn ra vào tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong là người trẻ nhất (38 tuổi) được bầu vào Ban chấp hành TƯ Đảng (Ủy viên dự khuyết).

Đức An