Những ngày này, khi Tết Nguyên đán vừa qua, đào đã phai, không ít người Hà Nội chuyển sang chơi hoa lê. Chợ hoa Quảng An là một trong những địa điểm được nhiều người tìm tới.
Những ngày này, khi Tết Nguyên đán vừa qua, đào đã phai, không ít người Hà Nội chuyển sang chơi hoa lê. Chợ hoa Quảng An là một trong những địa điểm được nhiều người tìm tới.
Thanh Bình